eins zwei drei vier fuenf sechs sieben

50.403.712 - Kit assento estofado.

50.403.713 - Kit revestimento do assento.

50.402.180 - Kit espuma do assento.

50.403.711 - Kit encosto estofado.

50.403.802 - Kit revestimento do encosto.

50.402.184 - Kit espuma do encosto.

50.403.132 - Kit apoio de cabeça estofado.

50.403.057 - Kit revestimento do apoio de cabeça.

18.180.309 - Kit manopla do encosto.

19.400.159 - Kit apoio de braço esquerdo.

19.400.160 - Kit apoio de braço direito.

18.180.061 - Kit espuma do apoio de braço.

19.000.420 - Kit suspensão.

18.180.454 - Kit trilhos.

50.404.198 - Kit manopla.

18.210.031 - Kit amortecedor.

18.210.032 - Kit mola.